Névadónk

Tegye csak mindenki a maga helyén a legjobban a dolgát, akkor majd hamarosan a világ helyzete is jobbra fordul

Kolping Adolf

Mivel intézményünk a Kolping nevet viseli, röviden szeretnénk bemutatni az alapító személyét, munkásságát.

Kolping Adolf a Köln melletti Kerpenben született 1813-ban. Teológiai tanulmányokat folytatott, 1845-ben szentelték pappá. Megalapította a „Katolikus Legényegylet”-et Kölnben. Célja az volt, hogy a fiatalembereket segítse egyéniségük kialakításában, hogy jó keresztények, családapák és polgárok legyenek. Kolping a fejlődés kulcsát az emberek megváltoztatásában látta. Szerinte csak a kereszténység alapján lehet a szociális problémákon úrrá lenni, ezért ennek nagyobb szerephez kell jutnia az élet minden területén. A Kolping-mozgalom különlegessége és erőssége, hogy az alapító karizmatikus személyiségének kisugárzása nyomja rá a bélyegét egész szellemiségére. Részéről a legényegylet nem öncél volt, hanem egy eszköz, hogy a társadalmi kérdés megoldásában részt lehessen venni. Meglátta, hogy szükség van összetartó közösségekre, és az ezekben rejlő lehetőségeket használta fel, hogy az emberek együtt és egymásért tegyenek valamit.

Minden jog fenntartva ! | Kolping Gondozási Központ Lenti | 8960 Lenti Templom tér 11. | Adatvédelmi szabályzat