Szolgáltatásaink

Étkeztetés:
Hétfőtől vasárnapig napi egyszeri meleg étkezés biztosítása, diéta figyelembe vételével is (helyben fogyasztással, elvitellel és házhoz szállítással)

Szolgáltatás kérelem letöltése: [kattintson ide]

Házi segítségnyújtás:
Az önálló életvitelhez szükséges ellátást saját lakókörnyezetükben biztosítja hétfőtől péntekig. A házi segítségnyújtás keretén belül a szakképzett ápoló az ellátott lakásán a következő tevékenységeket látja el: alapápolási feladatok (sebkötözés, injekciózás, vércukorszint mérés, vérnyomás mérés, mobilizálás), fürdetés, pszichés vezetés, házi- és szakorvossal való kapcsolattartás (gyógyszer feliratás, -kiváltása, -adagolás). Egyéb tevékenységek: víz- és fa behordás, közvetlen lakókörnyezet tisztán tartása, mosogatás, bevásárlás.

Szolgáltatás kérelem letöltése: [kattintson ide]
Értékelő adatlap letöltése: [kattintson ide]

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:
A házi segítségnyújtást kiegészítő szolgáltatásaként működik, kistérségi kereteken belül (Lenti kistérség, Őrségi kistérség). A jelzőrendszer folyamatos készenléti rendszerben működik a nap 24 órájában. A program központi „szereplője” egy rádió adó-vevő rendszer, melynek adó része egy pár centis készülék, amelyet az ellátott a nyakában hord, és szükség esetén (rosszullét, elesés) gombnyomással riasztja a központot. A központban – hangjelzéssel egybekötve – a számítógép monitorán megjelenik a segítségkérés ténye. M ajd a diszpécserközpont a segítséget kérő nevének, címének, egyéb elérhetőségének és a jelzett problémának a közlésével értesíti a készenlétben lévő szakképzett gondozónőt.

Az ellátás keretén belül biztosítani kell:

  • az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen való haladéktalan megjelenését (30 percen belül)
  • a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni
  • szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátást kezdeményezni.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról tapasztalatok alapján elmondható, hogy az idős emberek nagyfokú biztonsággal gondozhatók otthonukban, nem kerülnek be a költségigényesebb szociális és egészségügyi ellátásokba, valamint megszokott környezetükben történő gondozásuk mentális szempontból is előnyösebb számukra.

Szolgáltatás kérelem letöltése: [kattintson ide]

Nappali ellátás( Idősek Klubja):
Az igénybe vevők számára olyan napközbeni tartózkodásra alkalmas ellátást biztosít hétfőtől péntekig 8-16 óráig, amely keretein belül lehetőségük van a tartalmas nappali elfoglaltságok (séták, kirándulások, kreatív foglalkozások, előadások) mellett igény szerint meleg étkezésre, egészségügyi ellátásra, pihenésre, személyi tisztálkodásra, ruházat tisztíttatására, hitélet gyakorlására.

Szolgáltatás kérelem letöltése: [kattintson ide]

Idősek Otthona:
Az életkoruk, egészségi állapotuk vagy szociális körülményeik miatt a rászoruló idős beteg emberek számára tartós ápolást, gondozást, biztonságos otthont, szeretetteljes gondoskodást nyújt a nap 24 órájában. Az egészségügyi ellátás keretében az otthon gondoskodik az igénybe vevők állandó orvosi felügyeletéről (háziorvos, pszichiáter szakorvos és gyógytornász). Az ápolási-gondozási munka elengedhetetlen része a mentális gondozás, amelynek keretén belül a mentálhigiénés és foglalkoztató szakemberek gondoskodnak az ellátottak korának, egészségi állapotának, és képességének megfelelő programokról, a szabadidő hasznos eltöltéséről.

Szolgáltatás kérelem letöltése: [kattintson ide]
Értékelő adatlap letöltése: [kattintson ide]
Kitöltési útmutató letöltése: [kattintson ide]

Otthoni Szakápolás:
Az intézménynek egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító engedélye van 2014. júniusától (szakápolás, gyógytorna). A háziorvos, kezelőorvos elrendelése alapján szakképzett ápoló által végzett szakápolási tevékenységeket (folyadékpótlás infúzióval; katéter csere; szonda táplálás; sebkezelés stb.) tudunk nyújtani az ellátott otthoni környezetében. Ezzel az ellátási formával a kórházi kezelések számának csökkentését, illetve a fekvőbeteg intézménybe való tartózkodás idejének lerövidítését, továbbá a krónikus betegek szakszerű, magas színvonalú ellátást kívánjuk biztosítani.

Egyéb szolgáltatásaink:
A hatékony, beteg orientált, minőségi szolgáltatás érdekében intézményünk folyamatosan keresi azokat a lehetőségeket, szolgáltatások amelyeket az intézmény működésének keretén belül tud biztosítani, ezáltal ellátottaink ezeket a szolgáltatásokat otthonainkban helyben vehetik igénybe.

  • Pszichiáter szakorvos: 2 hetente rendel az intézményben.
  • Sebész szakorvos: Havi 1 alkalommal látogatja lakóinkat.
  • Gyógytornász: Hétfőtől péntekig áll a lakók rendelkezésére.
  • Dietetikus: A hét minden napján gondosodik a lakók egészséges táplálkozásáról.
  • Kutya terápia: Havi 1 alkalommal foglalkozik lakóinkkal.
  • Fodrász; pedikűrös: Havi 1 alkalommal nyújtja szolgáltatásait időseink számára.
  • Vallás gyakorlás: Havi 1 alkalommal szentmise, imaóra, gyónási lehetőség.

Minden jog fenntartva ! | Kolping Gondozási Központ Lenti | 8960 Lenti Templom tér 11. | Adatvédelmi szabályzat